21. Olağan Genel Kurul Toplantısı

S. S. Zekeriyaköy Evleri İşletme Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan

Sayın Üyemiz,

Kooperatifimizin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı
12 Mart 2016 Cumartesi Günü saat 14:00’de Konaklar Bölgesi Manolya Caddesi No:1 Zekeriyaköy / Sarıyer / İstanbul adresindeki Kooperatif Hizmet Binası’nda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Kooperatifler kanununa göre yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 
20 Mart 2016 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Sayın üyelerimizden toplantıda hazır bulunmalarını önemle talep ederiz.

Saygılarımızla.

YÖNETİM KURULU

Nilgün Yamaner                                               Gürcan Vural
Yönetim Kurulu Başkanı                                  Yönetim Kurulu 2. Başkanı

GENEL KURUL GÜNDEMİ

 1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu
 2. Divan heyetinin seçimi ve imza yetkisinin verilmesi
 3. 2015 yılına ait bilanço ve gelir/gider raporlarının okunması, müzakeresi ve kabulü
 4. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının ayrı ayrı okunması ve kabulü
 5. Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi
 6. Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi
 7. 2016-2017 dönemi
  • Taslak Bütçe önerisinin görüşülmesi
  • Üye aidatlarının belirlenmesi ve karara bağlanması
  • Yapılan iş ve işlemlerin onaylanması
 8. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
 9. Yeni Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi
 10. Öneriler, dilek ve temenniler
 11. Kapanış.