cevre-komitesi

ZEKERİYAKÖY KOOPERATİFİ ÇEVRE STRATEJİSİ

Zekeriyaköy Kooperatifi Yönetim Kurulu,  toplumsal sorumluluk bilinci ile “Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Bir Çevre” anlayışı ile kendisine bağlı olarak bir “Çevre Komitesi” oluşturulmasına ve aşağıda tanımlanan vizyon ve amaçlar kapsamında faaliyet göstermesine karar vermiştir.

ZEKERİYAKÖY KOOPERATİFİ VİZYONU VE TEMEL AMACI

VİZYON

“Bugünkü ve gelecek kuşakların temel gereksinimlerinin sağlandığı, yasam kalitesinin artırıldığı, biyolojik çeşitliliğin ve  doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla korunduğu,  sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını gözeten bir yaşam alanı oluşturmak.”

TEMEL AMAÇ

Zekeriyaköy’ün  bulunduğu çevre şartlarını dikkate alarak sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmaktır. Bu doğrultuda oluşturulan  çevre eylem planını uygulamak ve kontrolünü sağlamaktır.

Bu çalışmaların ulusal çevre mevzuatımıza uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesi esastır.

ALT AMAÇLAR

  1. Yapılacak çevre faaliyetleri ülke genelinde hazırlanacak çevre düzeni planları, ulusal, bölgesel ve alt ölçekli planlar ile uyumlu olacaktır.
  2. Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını gözeterek doğal kaynakların korunmasını ve herkesin adil ve sağlıklı erişimine katkı  sağlamak.
  3. Çevre faaliyetlerinde kurumlar arası koordinasyon sağlanacak ve paydaşlarla işbirliği geliştirilecektir.
  4. Atık su, katı atık ve hava kirliliğinin ekonomik koşullarda en aza indirilebilmesi için Kamu ve mahalli idare birlikleri ile koordineli faaliyetlerde bulunulacaktır.
  5. İnsan sağlığı ve çevre açısından risk oluşturabilecek kimyasalların ve atıkların yönetiminde kamu ve mahalli idare birlikleri ile koordineli faaliyetlerde bulunulacaktır.
  6. Doğal flora ve fauna ile bunların ekosistemleri sürdürülebilir kalkınma ve koruma-kullanma dengesi esas alınarak biyolojik çeşitlilik kaybı konusunda bilinçlendirme yapılacaktır.
  7. Zekeriyaköy’de çevre koruma bilincinin artırılması ve yerleştirilmesi için basın, yayın ve sanal ortam aracılığı ile çevresel bilgilendirme faaliyetlerine ve eğitim çalışmalarına ağırlık verilecektir.

Tanımlanan vizyon ve amaçları gerçekleştirmek amacı ile toplumsal katılım ile bir çevre eylem planı oluşturulacak ve gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yürütülecektir.

ÇEVRE KOMİTESİ ÜYELERİ

Osman Abacı
Zeki Yağlı
Nilgün Yağlı
Nilgün Yamaner
Ziya Önder
Cengiz Bener
Yılmaz Çakır
Mehtap Çağlayan
Turgay Bilge
Aygen Kalkavan

Çevre Komitesi Haber&Duyuru

Yuva aranıyor… Yuva aranıyor…
Yuva aranıyor...
Yuva aranıyor…
Kayıp Köpek Kayıp Köpek
Kayıp Köpek
Kayıp Köpek
Yeni yuvasını arayan yavru kediler Yeni yuvasını arayan yavru kediler
Yeni yuvasını arayan yavru kediler
Yeni yuvasını arayan yavru kediler
Kayıp Köpek Kayıp Köpek
Kayıp Köpek
Kayıp Köpek
Kayıp Köpek Kayıp Köpek
Kayıp Köpek
Kayıp Köpek
Acil yuva arayan yavru kediler Acil yuva arayan yavru kediler
Acil yuva arayan yavru kediler
Acil yuva arayan yavru kediler
Kayıp Köpek Kayıp Köpek
Kayıp Köpek
Kayıp Köpek
Kayıp Köpek Kayıp Köpek
Kayıp Köpek
Kayıp Köpek
Kayıp Kedi Kayıp Kedi
Kayıp Kedi
Kayıp Kedi
Kayıp Köpek Kayıp Köpek
Kayıp Köpek
Kayıp Köpek

Çevre komitesi iş planı

Çevre komitesi iş planı

Çevre komitesi çalışma raporu

Çevre komitesi çalışma raporu

Zekeriyaköy hayvan popülasyon yönetimi

Zekeriyaköy hayvan popülasyon yönetimi

evcil-sokak-hayvanlari-1

Evcil Hayvan Sahipliği ve Sokak Hayvanları El Kitapçığımız.

Yürüme yolları ve köpek bırakma alanları

Yürüme yolları ve köpek bırakma alanları

Köpek Gezdirmek İçin 10 Altın Kural

Köpek Gezdirmek İçin 10 Altın Kural