Film Setleri…

Değerli Üyelerimiz, Sevgili Komşular,

Üye olan ve olmayan komşularımızdan aldığımız yoğun talep ve şikayet üzerine aşağıdaki dilekçeyi taslak olarak hazırladık. Önümüzdeki haftadan itibaren evlerinize dağıtılacaktır. Şikayeti olan komşularımızın
ad-soyad, adres, TC No.ları ile imzalı olarak bırakmaları ya da haber vermeleri halinde evlerinden aldıracağımızı bilginize sunarız…

Saygılarımızla.
 
                                                                                                                                             /    /2016
Sayın İstanbul Valiliği Yüksek Makamına,
Sayın Sarıyer Kaymakamlığı Yüksek Makamına,
Sayın Sarıyer Belediyesi Yüksek Makamına;
 
Zekeriyaköy’de aşağıda adres bilgileri verilen ve kamet ettiğimiz bölgede sürekli olarak dizi/film çekimleri yapılmaktadır. Bu çekimler için verilen izinler “o evin sınırları içinde” olması gerekirken, çekim ekipleri dizinin çekildiği evin sokağında onlarca aracını park etmekte,  jeneratörlerini nerede ise 24 saat çalıştırmakta, gece çekimlerinde sabaha kadar projektörlerini yakmaktadır.
Ekipler, sokaklara iki taraflı araç park etmekte ve sokaklarımız acil durumda itfaiye, ambulans veya polis araçlarının ulaşmasına imkansız hale gelmektedir.
Sokaklarımız  ekipler için kafeterya haline gelmekte ve bütün çevre atıkları sokaklara terkedilmektedir. Çevre ve gürültü kirliliği dayanılmaz boyutlardadır.
Söz konusu dizi çekimleri özel hayatın gizliliğini de ihlal etmektedir. Bu durum evimize girip çıkarken ya da balkonda otururken dahi kameraların olmasından dolayı rahatsızlık teşkil etmekte, kutsal aile hayatımızla beraber, özel hayatımızı olumsuz anlamda etkilemektedir .
Tekrar belirtmek gerekirse dizinin çekileceği ev için verilmesi gereken izin, fiilen bütün sokağa şamil olmaktadır. Bu nedenle bu büyük rahatsızlığın ortadan kaldırılmasını için;

  • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 134. maddesi uyarınca
  • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 61. maddesi uyarınca
  • 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 14 maddesi ve ilgili diğer mevzuat uyarınca

yetkili merciler tarafından gerekli yasal işlemlerin uygulanmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini Anayasal hakkımız olarak talep ederiz. Saygılarımızla.

Ad-Soyad:
TC. No:
 
Adres: