TARİHÇE

Kurucu Başkanımız Rahmetli İnal Ataç’ın kaleminden kooperatifimizin kuruluş hikayesi…

Garanti Koza Evleri İnşaat Dönemi 

1986 yılında Koç Holding’e bağlı Garanti İnşaat A.Ş. isimli bir şirketin Zekeriyaköy’de villalar inşa etmek için girişimde bulunduğunu öğrendik. Zekeriyaköy projesinden ev alanların listesinde İstanbul’un saygın kişilerinin isimlerini ve görünce eşimle birlikte, çocuklarımızı bahçeli bir evde büyütmek hayali ile burada ev almaya karar verdik ve peşin ödenti tutarını ödeyerek, maceraya ilk adımımızı atmış olduk.

1987 yılı ilkbaharında proje tanıtım broşürlerinden Zekeriyaköy’den ev alanların istifadesine sunulacak, SOSYAL TESİS, KÜLTÜR MERKEZİ, SPOR ALANLARI v.b. gibi yan kuruluşların şirket tarafından inşa olunacağının yazılması , bu yerleşimin cazibesini arttırdı ve Garanti İnşaat A.Ş. şirket binasında “harita üzerinde” villa beğenerek Satış Sözleşmesi imzaladık …

Şirketten, binanın mimari projesini istediğimizde, bunun ancak projenin Belediye tarafından tasdik edilmesinden sonra mümkün olacağını söylediler…. Bari o zaman evimizin inşa olunacağı yeri görelim , dedikse de, henüz inşaat alanına yol olmadığını ve şimdilik bunun da  mümkün olmadığını öğrendik…. Neyse gönlümüz ferah olsun Koç Markası var, dedik…yoksa daha ilk gün bu alış verişten vazgeçecektik…

Evimizin 1991 yılı Temmuz ayında teslim edileceği garantisini aldıktan sonra, o zaman henüz Euro olmadığından, dört yıl boyunca Alman Markı olarak ödenecek aylık borç senetlerini de imzaladık ve borcumuzu aksatmadan gününde ödedik.

1990 yılı İlkbaharında evimizi merak edip te evin inşat durumunu görmek istediğimizde, şimdi Vişne-3 Mahallesinde olan evimizin en son inşa olunacağını ve bu arada da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yollara ve yeşil alanlara terk olunacak arazi yüzdesi nedeniyle oluşan ihtilaf dolayısıyla inşaatın geciktiğini öğrendik.İnşaat gecikmesi önce 1991 den 1992 ye , sonra 1993’e ve 1995 yılına kadar sarktı. Bu arada Garanti İnşaat şirketi yine Koç Holding’e bağlı Koza isimli şirketle birleşti ve bu defa muhatabımız Garanti-Koza A.Ş. oldu.

Daha evimizi göremedik ama maceramız gelecek sayıda devam edecek…

TOPLANTILAR ve İLK YERLEŞENLER 

Yıl 1995’e gelince endişelenmeye başladık ve bir dostumuz , Garanti Koza’dan ev alanları Nişantaşı’ndaki evinde  topladı, sorunları tartıştık, çözüm aradık. Ama tahmin edebileceğiniz gibi  doğal olarak bu toplantıda her kafadan farklı bir ses çıktı ve bir ortak nokta , çözüm bulunamadı.

Ancak bu toplantı, birbirini tanımayan çok değerli Zekeriyaköy sakinlerinin tanışmasına  ve ilerde kurulacak olan Kooperatifin çekirdeğinin oluşmasına ve katılanların da ya kuruluş esnasında veya Kooperatif yönetiminde görev almalarına vesile oldu.

Bu arada da Garanti Koza kademeli olarak evlerimizi  teslim etmek üzere harekete geçti. Ama yine sorun çıktı , çünkü şirket evlerimizi  teslim almak için bir ay içinde başvurmaz isek, evlerimiz için yıllardır ödediğimiz sözleşme bedelini bizlere iade ederek ,sabırla beklediğimiz evlerimizin başkasına satılacağını bildirdi.. İşte bu rahatsız edici ifade bizler için bardağı taşıran son damla oldu.

Haziran 2005’te, evimi teslim alacağım zaman,  evin tasdikli projelerinin şirketin elinde olmadığını görünce denetim ertelendi. Sonraki devir teslimde ise, evde 42 adet eksik ya da hata bulundu. Evimizin elektrik sistemini topraklama unutulduğu için lambalar yanmadı.., tesisata basınçlı su verildiğinde temiz su boru eklerinden ve kalorifer borularından sızan sularla ev göle döndü, parkeler kalktı…  falan filan…. Böylece eksikler giderilsin diye şirkete süre verdik..Konutları tesliminde ısrarlı olan şirket, bir müddet evlerimize elektrik ve su veremedi ve her mahalleye jeneratörler koydu, yerleşim artınca da uzun süreli elektrik kesintileri başladı ve, Zekeriyaköy jeneratör satıcılarının açık pazarı haline geldi.

Özellikle bizim gibi evlerine ilk yerleşen sakinlerin sabrı iyice taştığı için, sorunlara örgütlü bir çözüm bulabilmek amacıyla girişimde bulunmaya karar verdik… Bu defaki toplantı Sn. İnal Ataç’ın evinde yapıldı..Bizler düzenli toplantılarla sorunların üstesinden gelmeye çalışırken, Garanti Koza şirketi, Koç Üniversitesinde bir başka toplantı düzenledi…

KOOPERATİFİN KURULUŞ AŞAMASI

Koç Üniversitesindeki toplantının gündeminde iki temel konu vardı. Biri Zekeriyaköy yerleşiminin yönetimi ve diğeri ise Divan Tesisi olarak bilinen ve tanıtım broşüründe Sosyal tesis olarak yer alan mahallin mülkiyet devri ! 

Sizler arasından hatırlayanlar olacaktır.., Konutların satışı öncesi dağıtılan tanıtım broşürlerinde sosyal tesis, kültür merkezi, spor alanları v.b. gibi ünitelerin konut sahiplerinin hizmetine sunulacağı yazılıydı.. Bu tarihte henüz tapularımız olmadığından hiçbirimiz bu tesislerin tapumuzda “ortak kullanım alanı” olup olmadığını bilemiyorduk… 

Koç Üniversitesi konferans salonundaki yüksek katılımlı  toplantıda bütün Garanti Koza’nın tüm üst yönetimi kürsüde yerini aldı. Toplantıya girerken hepimize bir taahhütname dağıtıldı. Burada özetle kurulacak anonim şirketten alınacak pay miktarı  ve sosyal tesis mülkiyetine ortaklık payının belirtilmesi, imzalanması ve çıkışta şirkete teslim edilmesi yazılı idi.

Toplantıda, Garanti Koza, biz  ev sahiplerine yeni kurulacak anonim şirket eliyle beldenin nasıl iyi yönetileceği ve avantajlarını anlattı.. Ancak toplantının sonuna doğru, doğruyu söyleyen sevimsiz kişi olmayı göze alan İnal Ataç anonim şirket eliyle yapılacak yönetime itiraz etti.

İnal Ataç, şirketlerde, sermayenin el değiştirmesi veya sermaye artışı yolu ile ev sahiplerinin devre dışı bırakabileceğini, amacın hizmet olduğunu ve hizmette kar hedefinin güdülmemesi gerektiği, çözümün Kooperatifler Kanunu kapsamında kurulacak bir işletme kooperatifi olduğunu ve kooperatifin en bariz özelliğinin sermaye paylarında ve oylamada üyeler arası eşitlik ilkesine dayandığını açıkladı. Sosyal Tesisin ev sahiplerine satış girişiminin ise reklam yoluyla verilen söze aykırı olduğunu belirtti.

Toplantının ertesinde İnal Ataç , Garanti Koza Genel Müdürlüğünden görüşme daveti aldı ve kooperatifin avantajlarını belirten yazılı bir metni şirkete sundu.. Kısa bir süre sonra Garanti Koza’nın kooperatif kuruluşuna olumlu baktığı ve bir Ana sözleşme taslağı hazırlayacakları anlaşıldı. Taraflar tartışarak Zekeriyaköylüler için iyi olacak bir ana sözleşme oluşturdular ve  Kooperatifimizin bu günkü Ana sözleşmesi ortaya çıktı. 

KOOPERATİFİN KURULUŞU VE SONRASI

Kooperatif kuruluşu için , Koç Holding dışından Sn.İnal Ataç, Sn Atilla Kesler, Sn Yalçın Kermen, Sn Ahmet Burak Anışoğlu, Sn Osman Erdal Karamercan, Sn Celalettin Cenap Yalman, Sn Ali Rıza Danış, Sn Mustafa Artun Ateşoğlu, Sn Yılmaz Zeylan ve Koç Holding’ten Sn Hasan Seymur Subaşı, Sn Muvaffak İlhan Gözaydın, Sn Sayın Münir Şişkolar, Sn Nuri Aşkın Kut, Sn Bülent Ceylan kurucu üye oldular..14 kurucunun girişimi ile Kooperatif 28/8/1995 tarihinde resmen kuruldu… 

Kooperatifin çalışabilmesi , büro, telefon, sekreterya, iletişim v.b. gibi potansiyel üye kaydı için gereken hizmetleri oluşturmada büyük maddi zorluklarla karşılaştık… Toplantı mahalli bazen Garanti Koza şantiyesi bazen evlerimiz  ve telefonlarda şahsi telefonlarımızdı.. Önce her mahallenin temsilcilerini  üye yaptık ve   tek tek komşularımıza ulaşmaya başladık…Aralık 1995’te 224 üyemiz oldu… ilk Genel Kurul’da, her mahalleden bir temsilci olmak üzere 9 kişiden oluşan icracı bir yönetim kurulu seçildi ve İnal Ataç başkan oldu… 1996 1997 ve 1998 yıllarında yönetim kurul üyeleri kısmen değişime uğradı ve İnal Ataç’ın başkanlığı devam etti.

Kooperatif çalışmaya başladı…

Kooperatif öncelikle Garanti Koza ile çözülmemiş bulunan ve beldemizin tamamını ilgilendiren konuların çözümüne yoğunlaştı. 1995’te yerleşim beklendiği gibi değildi,   Konut sahipleri, elektriği jeneratörle sağlanan, suyu haftada bir bazen iki kere verilen ve güvenliği bulunmayan bir beldede yaşamak istemediklerini söylemekteydiler.

Kooperatif öncelikle, elektrik sorununu çözmek üzere, Boğaziçi Elektrik Kurumu ile temasa geçti. Kurumun tesisatı teslim almak istemediğini, çünkü yer altı kablolarının kurum standardına uygun döşenmediğini bildirdi. Garanti Koza ile kurum arasındaki ihtilafın çözümü için verilen uğraş sonunda TEK genel müdürlüğü nezdinde yapılan girişimlerle sonuçta elektrik sorunu Ocak 1996 da çözüldü.

Su sorunu en uzun soluklu problem olmuştur. Garanti Koza, İSKİ ile yaptığı anlaşma gereği Zekeriyaköy de inşa ettiği 1000 m3 su deposuna kadar olan isale hattını finanse etmiş ve getirdiği suyu konutlara bedeli mukabili satmaya başlamış ve zaman içinde bu bedel İSKİ şebeke fiyatının üzerine çıkmıştı. Ayrıca yerleşim arttıkça ve bahçeler sulanmaya başlayınca su kesintileri had safhaya ulaşmıştı.

Kooperatif 1996 yılından başlayarak su sistemin İSKİ’ye devri için girişimde bulunmuş ve 1997 yılında, Garanti Koza’nın inşa ettiği arıtma tesisi istenen standartlara uymadığı için,  geçici kabulün yapıldığı , tesisin  1999 yılına kadar İSKİ  tarafından teslim alınamadığı anlaşılabilmişti.

Sosyal Tesis konusunda ise Garanti Koza tesisi bizlere satmakta ısrarlıydı..Sorun uzun hukuk süreçlerden geçti ve şirket Sosyal Tesisi bedelsiz olarak Kooperatife teslim etti. Kooperatif, böyle bir tesisi işletme konusunda deneyimli olmadığından, tesis  ihale yoluyla bir kuruluşa işletmesi için verildi.  Sonuçta başarısız işletmeciler döneminden geçilerek 1997 yılında, Tesisin Divan tarafından işletilmesi için girişimlerde bulunduk ve Divan  Zekeriyaköy açıldı.

.Ancak, Garanti Koza hiçbir zaman bu tesisi konut sahiplerinin müşterek mülkiyetine devretmeyi kabul etmediği gibi, Kültür Merkezi inşasından da kaçındı.

Güvenlik sorun olmaktaydı.  Birçok konut sahibi, belde güvenli olmadığı için burada oturmak istemiyordu…  Oturmayanlar o zaman da kooperatife üye olmak istemiyorlardı…

Kooperatif 1997 yılında Jandarma Genel Komutanlığı nezdinde girişimde bulundu. Sonuçta, Jandarma Komutanlığı karakol projesine uygun bir inşaatın yapılması ve kendilerine teslimi durumunda, Jandarma Karakolunun açılacağı bildirildi.

Kooperatif başkanı ve Sarıyer Jandarma Komutanı birlikte Sarıyer Belediyesinden yer tahsisi için uzun soluklu görüşmelerden sonra şimdi karakolun bulunduğu mahallin tahsisini aldılar…. Kooperatif bu arada inşaatı yapacak ve finanse edecek kurum ve kuruluşlar arasından öncelikle Garanti Koza ile temasa geçti. Uzun süren görüşmelerden sonra, şirket inşaatı yapmayı kabul etti.

Garanti Koza’nın da yardımı törenle temel atıldı ve Jandarma Karakoluna ek olarak lojman da talep edilince Garanti Koza, finansmanın kooperatif tarafından yapılması halinde maliyetine lojmanı da inşa etmeyi kabul etti Kooperatif yönetimi son anda Sayın Mustafa Koç’tan destek alarak finansman külfetinden kurtuldu. Sonuçta, karakol ve lojman inşa edildi. 

Güvenlik sorunun çözülmesini takiben beldede yerleşim ve dolayısıyla kooperatif üyeliği hızla arttı. 1998 sonunda kooperatifin üye sayısı 492 ye ulaşmıştı.

1996 yılından 2005 yılına kadar Zekeriyaköy mücavir alan olarak tanımlandığı için ne Sarıyer Belediyesi ve nede kısa bir sürede olsa bağlandığımız Bahceköy Belediyesi, belediye seçimlerinde oy hakkımız bulunmadığı için başta cevre temizliği, çöp toplama v.b. gibi belediye hizmetlerinin hiçbirini beldemize sunmamıştı.

Bu meyanda köy statüsünde olduğumuz beyan edilerek PTT de kapıya posta servisini red etmiş ve postamızı muhtara bırakacaklarını söylemişti.

Kooperatif, 1997 yılında, Garanti Koza ile konuyu tartışmış ve çöpleri alınmayan bir yerin şirketlerinin imajı için olumsuz sonuçlar vereceğine kendilerini ikna ederek, halen kooperatif bünyesinde hizmet vermekte olan ihtiyar çöp kamyonunun alınmasını sağlamıştı.

Posta hizmeti kooperatif tarafından üstlenilmiş ve her gün Sarıyer’den alınan posta, kooperatif tarafından üyelerinin evine teslim edilmeye başlamıştı, ki bu gün artık ancak evlerinde olmayan üyelerimize bu hizmet verilmekte…

Garanti Koza tanıtımında yer alan spor alanları olarak bazı mahallelerin yakınında halen tenis oynadığınız tenis kortları inşa edilmişti. Kooperatif şirketten bu kortların kendisine devrini talep ettiği zaman, kortların (Divan sosyal tesis yanındaki hariç) inşa edildiği arsanın bizim olmadığını ve Belediye’ye ait olduğunu öğrenerek yeni bir sürprizle karşı karşıya kaldı.

Belediye ile yapılan görüşmede kortların ne mülkiyetinin nede kullanım hakkının kooperatife devrinin mümkün olmadığı ancak belli sürelerle kiralanabileceği gerçeği ortaya çıktı. Tenis kortlarının statüsü bu gün bile halen belirsizliğini korumakta. Zaman içinde sahibi veya sorumlusu belli olmayan bu kortları bakımsızlıktan korumak hala Kooperatifin işi…

Beldemizdeki mülkiyet yapısı ise  Garanti Koza tarafından yeknesak olmayan bir düzende oluşturuldu… Bu gün hala Çarşı alanı, M bloklar, G ve H bloklar ayrı ayrı guruplar halinde  ve kat mülkiyeti kanununa tabi Aynı alandaki ikiz evler de  yatay ve müşterek mülkiyet statüsünde… Bir de bizlerin çoğumuzun müstakil arsa üzerine inşa edilen konutları var, bunlar da  normal mülkiyet statüsünde.

Kat Mülkiyetine tabi olan birimler kooperatife üye olmak istemediler…. Çünkü kendi yönetimlerini seçip, müşterek giderleri içim aidat ödeyeceklerinden,  ayrıca kooperatif üyesi olup ilave aidat ödemek istemediler .Dolayısıyla, bu gurup işyerleri ve konutlar kooperatif üyeliğinin dışında kaldı…

Kooperatif organize olup üyelerine hizmet vermeye başladığı dönemde, Kat mülkiyetine tabi birimler kendi aralarında organize olamamış ve o zaman maalesef bir kaos durumu ortaya çıkmıştı.

Kooperatif yönetimi 1997 de bu birimlerin yönetim sorunlarını çözmek için, Ana sözleşmesinde de bulunan bir maddeye dayanarak Kat Mülkiyeti yönetimini üstlenmiş ise de,  bu girişim maalesef hüsranla sonuçlanmıştır.

O zamanlar bu birimlerde mülkiyet sahibi olan komşularımızın çok büyük bir kısmı aidat ödememişlerdi. Kanuni yoldan giderek icra marifetiyle tahsilat yapıp komşularımızla ihtilaflı duruma gelmektense, yöneticiliği bırakmayı tercih ettik. Bu guruba tabi birimler hala sorunlarını tam olarak çözememişlerdir. Kanımızca bu durumun başlıca nedeni Garanti Koza şirketinin başlangıçta mülkiyet yapısında oluşturduğu kargaşadır.

Kooperatif 1998 yılında beldemizin sorunlarının nihai çözümünün Belde Belediyesi olarak örgütlenmede olduğunu görmüş ve bu konuda gereken girişimi başlatmıştı.

O tarihlerde Belde belediyesi olabilmek için Zekeriyaköy’de  5000’lik  nüfus yoktu. Sonrasında ise değişen şartlar ve yasalarla 2005 yılında beldemiz Sarıyer’e bağlandı ve bu gün artık Sarıyer’in bir mahallesiyiz.