KOMŞULUK  BİRLİĞİNİN AMACI…

Çevremizdeki yaşam koşullarını geliştirmek,
Yerel ve idari yönetimlerle, kamu kuruluşlarıyla, komşu yerleşimlere
ilişkileri düzenlenmek, işbirliği ve koordinasyon ortamı yaratmak,
Kaynakları adil ve şeffaf yönetim anlayışıyla değerlendirmek,
Sivil toplumun gücünün gerektiğinde Komşuluk Birliği anlayışıyla örgütlenmesi ve
ortak akıl yaratması için çatı oluşturmak,
Zekeriyaköy’ün uygar, huzurlu, güvenli yaşam çıtasının yükseltilmesi ve komşuların
köyümüzde mutluluk içinde yaşamasına, olanaklar çerçevesinde katkıda bulunmak…