20. OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI

S. S. Zekeriyaköy Evleri İşletme Kooperatifi

Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan

Sayın Üyemiz

Kooperatifimizin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2015 Cumartesi Günü saat 14:00’de

Konaklar Mahallesi 1.Cadde Manolya Sokak No:1 Zekeriyaköy / Sarıyer / İstanbul adresindeki

Kooperatif Hizmet Binası’nda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Kooperatifler kanununa göre yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 29 Mart 2015 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Sayın üyelerimizden toplantıda hazır bulunmalarını önemle talep ederiz.

Saygılarımızla.

YÖNETİM KURULU

Nilgün Yamaner                                                   Levent Hatay

Yönetim Kurulu Başkanı                                      Yönetim Kurulu 2. Başkanı

 

 

GENEL KURUL GÜNDEMİ

 1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu
 2. Divan heyetinin seçimi ve imza yetkisinin verilmesi
 3. 2014 yılına ait bilanço ve gelir/gider raporlarının okunması, müzakeresi ve kabulü
 4. 2014 yılına ilişkin Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının ayrı ayrı okunması ve kabulü
 5. 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi
 6. 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi
 7. 2015-2016 dönemi
  • Taslak Bütçe önerisinin görüşülmesi
  • Üye aidatlarının belirlenmesi ve karara bağlanması
  • Yapılan iş ve işlemlerin onaylanması
 8. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
 9. Yeni Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi
 10. Öneriler, dilek ve temenniler
 11. Kapanış.