Atık Yağ Toplama Konteynırı / Waste Oil Container

Değerli Üyelerimiz,

 Zekeriyaköy Çarşı’da Migros yanına Sarıyer Belediyesi tarafından,

“Atık Yağ Toplama Konteynırı” yerleştirilmiştir.

Kullanılmış yağlarınızı bu konteynıra bırakabilirsiniz.  

Çevremiz ve Denizlerimiz kirlenmesin!  

Kullanılmış yağlarınızı lavabolara veya kanalizasyona dökmeyiniz.

 

Dear Neighbors,

A “Waste Oil Container” has been placed in Zekeriyaköy Çarşı near Migros by the Sarıyer Municipality.

Your used oil can be deposited in this receptacle to be recycled.  

 Save our environment and our seas!  

Don’t place your used oil in your drains or sewage system.