Yaşam İçin Enerji 50×50 Karma Sergisi

Üyemiz ve sanatçı  komşumuz Semra Özümerzifon der ki….

“YAŞAM İÇİN ENERJİ 50X30”

Hareket etmek, aydınlanmak, üretmek ve sanayi için petrolün, madenin, hidroelektrik
ve nükleer gibi enerjilerin peşinde koştu durdu insanoğlu.
Bu enerjiler uğruna savaşlar verdi ve vermeye devam ediyor.
Yakın gelecekte ise çok daha özel bir şey, ‘vücudumuz’ ve ‘yaşam’ için gerekli olan enerji için savaş vereceğiz.

Yok ettiğimiz tarım arazileri, kirlettiğimiz sular ve hava için! Yaşamak için!

“Yaşam İçin Enerji 50×50” adlı karma sergi bu yaşam amacına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla,

08 Eylül 2015 Salı günü ARMAGGAN Art & Design Gallery’de açılıyor.